Articles by E A M

Tilbehøyr, designartiklar og bruksgjenstandar i skinn – med minimalistisk twist. 

L1201066.JPG

Bruksgjenstandar – anten det er tilbehøyr som vesker og lommebøker, kamerareimer eller nøkkelhanker – er levande objekt. Dei både lev med oss og utviklar seg i samspel med oss. Articles by E A M skaper sofistikerte, minimalistiske skinnartiklar. Gjennomtenkte og interessante detaljar i praktisk utforming og design gjer dei både smarte og behagelege på auget. Her understrekast den fortsetjande utviklinga av objektet gjennom vektlegging av skjønnheita i patina og det levande læret. 

I tillegg til the essentials finst også artiklar som er av ein litt meir snever art – definitivt for dei meir spesielt interesserte. Skinnboksen for tilbehøyr, smykker og mansjettknappar utforma som ein dim-sum-boks må nemnast. Det må også  dei stilige skinnetuia for bordtennisrackets. 

Alt blir produsert i studiet som er forlenginga av den enkle butikken. 

Markveien 28, Oslo

L1201067.JPG
L1201111.JPG
L1201073.JPG
L1201104.JPG
L1201108.JPG